Zawody klubowe 2018

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH Sekcji Strzeleckiej WKS „Śląsk” we Wrocławiu w 2018 roku

Lp.NazwaDataMiejsceKonkurencjeKomunikat
KPR
1.I Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”31.01WrocławXXX
2.Mistrzostwa Dolnego Śląska w strzelaniach pneumatycznych04.02WrocławXX  
3.II Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”14.02WrocławXXX 
4.ZAWODY DZSS – Memoriał Bolesława Malinowskiego03.03WrocławXX  
5.III Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”14.03WrocławXXX 
6.IV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”11.04WrocławXXX 
7.V Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”25.04WrocławXXX  
8.ZAWODY DZSS28.04TwardogóraXX  
9.ZAWODY DZSS – Memoriał Krzysztofa Jamroza25-26.05WrocławXXX  
10.VI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”06.06WrocławXXX   
11.VII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”16.06WrocławXX   
12.VIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”27.06WrocławXXX 
13.Zawody DZSS07.07ZłotoryjaXX  
14.Zawody DZSS01.09ZłotoryjaXX  
15.IX Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”05.09WrocławXXX 
16.X Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”22.09WrocławXX  
17.XI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”26.09WrocławXXX 
18.XII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”06.10WrocławXX  
19.XIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”17.10WrocławXXX 
20.XIV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”27.10WrocławXX  
21.XV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”14.11WrocławXXX 
22.XVI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”28.11WrocławXXX 

I. CEL ZAWODÓW
1.Popularyzacja strzelectwa sportowego
2.Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe
3.Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
4.Promocja Dolnego Śląska i miasta Wrocławia

II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą cyklicznie w Ośrodku Strzeleckim WKS „Śląsk”
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.
Zawody odbywają się:
w środy od godz. 9:00 do 14:00, zapisy do godz. 13:30,
w soboty od godz. 9:00 do 13:00, zapisy do godz. 12:00.

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” we Wrocławiu

V. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający Patent Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji strzeleckiej (np. zawodników zagranicznych).
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów.

VII. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW:
W środy: Pst 10 (20 s.), Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kdw 10 l, Kpn 10, Skeet 10, Trap 10, Poper 5
W soboty: Pst 10 (20 s.), Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kdw 10 l, Kpn 10

VIII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI
1.Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
2.W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN.
3.Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.

IX. NAGRODY
Do klasyfikacji końcowej pucharu liczonych jest 8 najlepszych wyników z 12 rund zawodów – w klasyfikacji strzelań do rzutków oraz 12 najlepszych wyników z 16 rund zawodów w dyscyplinach karabin, pistolet.

X. OPŁATY
1.Startowe 25 zł od konkurencji obciążają uczestników.
2.Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.

XI. INFORMACJE DODATKOWE
1.Broń i amunicja własna.
2.Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą.
3.Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.