Zawody klubowe 2018

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH Sekcji Strzeleckiej WKS „Śląsk” we Wrocławiu w 2018 roku

Lp. Data Nazwa Komunikat Konkurencja
1. 31.01 I Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
2. 04.02 Mistrzostwa Dolnego Śląska w strzelaniach pneumatycznych   K P
3. 14.02 II Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”   K P S
4. 03.03 ZAWODY DZSS – Memoriał Bolesława Malinowskiego   K P
5. 14.03 III Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”   K P S
6. 11.04 IV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”   K P S
7. 25.04 V Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”    K P S
8. 25-26.05 ZAWODY DZSS – Memoriał Krzysztofa Jamroza    K P S
9. 06.06 VI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”     K P S
10. 16.06 VII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk”    K P
11. 27.06 VIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
12. 05.09 IX Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
13. 22.09 X Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P
14. 26.09 XI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
15. 06.10 XII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P
16. 17.10 XIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
17. 27.10 XIV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P
18. 14.11 XV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S
19. 28.11 XVI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” K P S

I. CEL ZAWODÓW
1.Popularyzacja strzelectwa sportowego
2.Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe
3.Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
4.Promocja Dolnego Śląska i miasta Wrocławia

II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą cyklicznie w Ośrodku Strzeleckim WKS „Śląsk”
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.
Zawody odbywają się:
w środy od godz. 9:00 do 14:00, zapisy do godz. 13:30,
w soboty od godz. 9:00 do 13:00, zapisy do godz. 12:00.

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” we Wrocławiu

V. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający Patent Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji strzeleckiej (np. zawodników zagranicznych).
VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów.

VII. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW:
W środy: Pst 10 (20 s. , 10 s.), Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kdw 10 l, Kpn 10, Skeet 10, Trap 10, Poper 5
W soboty: Pst 10 (20 s. , 10 s.), Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kdw 10 l, Kpn 10

VIII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI
1.Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
2.W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN.
3.Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.

IX. NAGRODY
Do klasyfikacji końcowej pucharu liczonych jest 8 najlepszych wyników z 12 rund zawodów – w klasyfikacji strzelań do rzutków oraz 10 najlepszych wyników z 16 rund zawodów w dyscyplinach karabin, pistolet.

X. OPŁATY
1.Startowe 25 zł od konkurencji obciążają uczestników.
2.Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.

XI. INFORMACJE DODATKOWE
1.Broń i amunicja własna.
2.Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą.
3.Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.