Zawody klubowe 2018

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH Sekcji Strzeleckiej WKS „Śląsk” we Wrocławiu w 2018 roku

Lp. Nazwa Data Miejsce Konkurencje Komunikat
K P R
1. I Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 31.01 Wrocław X X X  
2. Mistrzostwa Dolnego Śląska w strzelaniach pneumatycznych 04.02 Wrocław X X
3. II Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 14.02 Wrocław X X X  
4. ZAWODY DZSS – Memoriał Bolesława Malinowskiego 03.03 Wrocław X X    
5. III Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 14.03 Wrocław X X X  
6. IV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 11.04 Wrocław X X X  
7. V Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 25.04 Wrocław X X X  
8. ZAWODY DZSS – Memoriał Krzysztofa Jamroza 25-26.05 Wrocław X X X  
9. VI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 06.06 Wrocław X X X  
10. VII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 16.06 Wrocław X X    
11. VIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 27.06 Wrocław X X X  
12. IX Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 05.09 Wrocław X X X  
13. X Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 15.09 Wrocław X X    
14. XI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 26.09 Wrocław X X X  
15. XII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 06.10 Wrocław X X    
16. XIII Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 17.10 Wrocław X X X  
17. XIV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 27.10 Wrocław X X    
18. XV Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 14.11 Wrocław X X X  
19. XVI Runda Pucharu Prezesa WKS „Śląsk” 28.11 Wrocław X X X  

I. CEL ZAWODÓW
1.Popularyzacja strzelectwa sportowego
2.Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe
3.Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
4.Promocja Dolnego Śląska i miasta Wrocławia
II. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą cyklicznie w Ośrodku Strzeleckim WKS „Śląsk”
52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.
Zawody odbywają się:
w środy od godz. 9:00 do 14:00, zapisy do godz. 13:30,
w soboty od godz. 9:00 do 13:00, zapisy do godz. 12:00.
III. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” we Wrocławiu
IV. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający Patent Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji strzeleckiej (np. zawodników zagranicznych).
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów.
VI. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW:
W środy: Kdw 10 l, Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kpn 10, Skeet 10, Trap 10, …
W soboty: Kdw 10 l, Psp 10, Pcz 10, Ppn 10, Kpn 10, …
VII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI
1.Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
2.W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN.
3.Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.
VIII. NAGRODY
Do klasyfikacji końcowej pucharu liczonych jest 8 najlepszych wyników z 12 rund zawodów – w klasyfikacji strzelań do rzutków oraz 10 najlepszych wyników z 16 rund zawodów w dyscyplinach karabin, pistolet.
IX. OPŁATY
1.Startowe 25 zł od konkurencji obciążają uczestników.
2.Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.
X. INFORMACJE DODATKOWE
1.Broń i amunicja własna.
2.Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą.
3.Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.