TABELE OPŁAT

 Składki członkowskie, wpisowe, darowizny (trwały wkład finansowy)

L.p. Wyszczególnienie
Kwota
1. Składka członka wspierającego 450,00
2. Składka zawodnika do 18-go roku życia* 240,00
3. Składka zawodnika powyżej 18-go do 23-go roku życia* 310,00
4. Składka zawodnika powyżej 23-go roku życia 450,00

 Opłaty za starty i treningi na obiektach sekcji strzeleckiej

L.p Wyszczególnienie Kwota
1. Kurs na patent strzelecki PZSS 400,00
2. Trening dla członka wspierającego – za 1 wejście 10,00
3. Trening dla osób posiadających własną broń spoza Klubu – za 1 wejście 40,00
4. Trening całodzienny z własną bronią i amunicją 80,00
5. Trening strzelecki z instruktorem  /broń bocznego zapłonu – 50 szt. amunicji/ 120,00
6. Trening strzelecki z instruktorem /broń centralnego zapłonu – 25 szt. amunicji/ 120,00
7. Trening strzelecki z instruktorem /broń strzelba – 25 szt. amunicji/ 120,00
8. Trening strzelecki z instruktorem /broń pneumatyczna – 1 godz./ 80,00
9. Seria treningowa /trap, skeet/ dla członka wspierającego 20,00
10. Seria treningowa /trap, skeet/ – osoba uprawniona spoza Klubu 25,00
11. Seria treningowa /Double Trap/ dla członka wspierającego 30,00
12. Seria treningowa /Double Trap/ spoza Klubu 35,00
13. Startowe Puchar Prezesa WKS – za 1 start 25,00
14. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej bocznego zapłonu, pistolet standardowy, poper – za 1 start 45,00
15. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej centralnego zapłonu- za 1 start 60,00
16. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej gładkolufowej – za 1 start 60,00
17. Startowe Puchar Prezesa DZSS- za 1 start 40,00
18. Trening strzelecki całoroczny- Złota Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/  – zwolnienie z wszelkich opłat na rok dla członka wspierającego 2500,00
19. Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla członka wspierającego 400,00
20. Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla osób spoza klubu 1000,00
23. Szkolenie sportowe – Egzamin za przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów 400,00
24. Szkolenie sportowe – Egzamin za przedłużenie ważności licencji w przypadku braków startów 200,00
25. Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy – karabin, pistolet, rzutki 50,00
26. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – młodzicy 50,00
27. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy młodsi 60,00
28. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy 70,00
29. Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet 80,00
30. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 160,00
31. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 125 z finałem 170,00
32. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 100 140,00
33. Startowe Trap MIX 170,00
34. Startowe Skeet MIX 170,00
35. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 100,00
36. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 75 80,00
37. Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap 30,00
38 Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet 20,00
39. Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS 100,00
40. Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS 200,00

*- składka może być płatna w dwóch ratach: 1 rata do dnia 31 stycznia danego roku, 2 rata do dnia 30 czerwca danego roku