Tabela opłat Sekcji Strzeleckiej WKS Śląsk Wrocław (2018)

Opłaty obowiązujące od 01.01.2017 r. na obiektach Sekcji Strzeleckiej

Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK”

L.p.WYSZCZEGÓLNIENIEKwota
1.DAROWIZNA – Roczny trwały wkład finansowy – członek wspierającyMin. 360,00
2.Wpisowe do sekcji strzeleckiej –  członek wspierający przechodzący z innego klubu300,00
3.Składka członkowska roczna – seniorzy powyżej 23 roku życia – członek zwyczajny360,00
4.Składka członkowska roczna – zawodnicy do 23 roku życia – członek zwyczajny (może być płatna w 2 ratach)240,00

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W SEKCJI STRZELECKIEJ
WKS „ŚLĄSK” – Sekcja Strzelecka
Oporowska 62
53-434 Wrocław
Nr konta: 71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Tytuł wpłaty: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA STRZELECKA ZA ROK 2018 (IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA)

UWAGA!
– Zawodnicy są zobligowani do dostarczenia Trenerowi potwierdzenia przelewu za składkę członkowską
– Opłatę za składkę członkowską można rozłożyć na max. 2 raty
– Wpłaty należy dokonać do końca stycznia 2018 roku.
– Wysokość składki: do kategorii juniora włącznie – 240zł/rok, seniorzy – 360zł/rok

GRUPA OPEN

1. OPŁATA ROCZNA „CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO” – 360zł
WKS „ŚLĄSK” – Sekcja Strzelecka
Oporowska 62
53-434 Wrocław
Nr konta: 71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Tytuł wpłaty: „DAROWIZNA – 2018, Nazwisko i Imię Członka Wspierającego”

2. OPŁATA ZA WYDANIE LICENCJI STRZELECKIEJ lub OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI STRZELECKIEJ: (50zł+20zł)
A) Kwota – 50zł:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
M. Kopernika 30
00-336 Warszawa
Nr konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Tytuł wpłaty: Opłata za ……, Nazwisko Imię.

B) Kwota – 20zł:
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego
Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005
Tytuł wpłaty: Opłata za ………., Nazwisko Imię.

 

L.p.WYSZCZEGÓLNIENIEKwotaStawka vat
1.Kurs na patent strzelecki PZSS400,00zw
2.Trening dla członka wspierającego – za 1 wejście10,00zw
3.Trening dla osób posiadających własną broń spoza Klubu – za 1 wejście40,00zw
4.Trening całodzienny z własną bronią i amunicją80,00zw
5.Trening strzelecki z instruktorem /broń bocznego zapłonu – 50 szt./100,00zw
6.Trening strzelecki z instruktorem /broń centralnego zapłonu – 25 szt./100,00zw
7.Trening strzelecki z instruktorem /broń strzelba – 25 szt./100,00zw
8.Trening strzelecki z instruktorem /broń pneumatyczna – 1 godz. /50,00zw
9.Seria treningowa /trap, skeet/ dla członka wspierającego20,00zw
10.Seria treningowa /trap, skeet/ spoza Klubu25,00zw
11.Seria treningowa /Double Trap/ dla członka wspierającego30,00zw
12.Seria treningowa /Double Trap/ spoza Klubu35,00zw
13.Startowe Puchar Prezesa WKS – za 1 konkurencję25,00zw
14.Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej bocznego zapłonu – za 1 konkurencję45,00zw
15.Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej centralnego zapłonu- za 1 konkurencję60,00zw
16.Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej gładkolufowej- za 1 konkurencję60,00zw
17.Startowe Puchar Prezesa DZSS- za 1 konkurencję40,00zw
18.Trening strzelecki całoroczny- Złota Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z wszelkich opłat na rok dla członka wspierającego2500,00zw
19.Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla członka wspierającego400,00zw
20.Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla osób spoza klubu1000,00zw
21.Nocleg 8%
22.Wynajem pomieszczeń 23%