Tabela opłat Sekcji Strzeleckiej WKS Śląsk Wrocław (2018)

Opłaty obowiązujące od 01.01.2017 r. na obiektach Sekcji Strzeleckiej

Wojskowego Klubu Sportowego „ŚLĄSK”

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota
1. DAROWIZNA – Roczny trwały wkład finansowy – członek wspierający Min. 360,00
2. Wpisowe do sekcji strzeleckiej –  członek wspierający przechodzący z innego klubu 300,00
3. Składka członkowska roczna – seniorzy powyżej 23 roku życia – członek zwyczajny 360,00
4. Składka członkowska roczna – zawodnicy do 23 roku życia – członek zwyczajny (może być płatna w 2 ratach) 240,00

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W SEKCJI STRZELECKIEJ
WKS „ŚLĄSK” – Sekcja Strzelecka
Oporowska 62
53-434 Wrocław
Nr konta: 71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Tytuł wpłaty: „SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA STRZELECKA ZA ROK 2018 (IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA)

UWAGA!
– Zawodnicy są zobligowani do dostarczenia Trenerowi potwierdzenia przelewu za składkę członkowską
– Opłatę za składkę członkowską można rozłożyć na max. 2 raty
– Wpłaty należy dokonać do końca stycznia 2018 roku.
– Wysokość składki: do kategorii juniora włącznie – 240zł/rok, seniorzy – 360zł/rok

GRUPA OPEN

1. OPŁATA ROCZNA „CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO” – 360zł
WKS „ŚLĄSK” – Sekcja Strzelecka
Oporowska 62
53-434 Wrocław
Nr konta: 71 1020 5242 0000 2902 0257 7393
Tytuł wpłaty: „DAROWIZNA – 2018, Nazwisko i Imię Członka Wspierającego”

2. OPŁATA ZA WYDANIE LICENCJI STRZELECKIEJ lub OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI STRZELECKIEJ: (50zł+20zł)
A) Kwota – 50zł:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
M. Kopernika 30
00-336 Warszawa
Nr konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428
Tytuł wpłaty: Opłata za ……, Nazwisko Imię.

B) Kwota – 20zł:
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego
Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005
Tytuł wpłaty: Opłata za ………., Nazwisko Imię.

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota Stawka vat
1. Kurs na patent strzelecki PZSS 400,00 zw
2. Trening dla członka wspierającego – za 1 wejście 10,00 zw
3. Trening dla osób posiadających własną broń spoza Klubu – za 1 wejście 40,00 zw
4. Trening całodzienny z własną bronią i amunicją 80,00 zw
5. Trening strzelecki z instruktorem /broń bocznego zapłonu – 50 szt./ 100,00 zw
6. Trening strzelecki z instruktorem /broń centralnego zapłonu – 25 szt./ 100,00 zw
7. Trening strzelecki z instruktorem /broń strzelba – 25 szt./ 100,00 zw
8. Trening strzelecki z instruktorem /broń pneumatyczna – 1 godz. / 50,00 zw
9. Seria treningowa /trap, skeet/ dla członka wspierającego 20,00 zw
10. Seria treningowa /trap, skeet/ spoza Klubu 25,00 zw
11. Seria treningowa /Double Trap/ dla członka wspierającego 30,00 zw
12. Seria treningowa /Double Trap/ spoza Klubu 35,00 zw
13. Startowe Puchar Prezesa WKS – za 1 konkurencję 25,00 zw
14. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej bocznego zapłonu – za 1 konkurencję 45,00 zw
15. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej centralnego zapłonu- za 1 konkurencję 60,00 zw
16. Startowe Puchar Prezesa WKS z broni Klubowej gładkolufowej- za 1 konkurencję 60,00 zw
17. Startowe Puchar Prezesa DZSS- za 1 konkurencję 40,00 zw
18. Trening strzelecki całoroczny- Złota Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z wszelkich opłat na rok dla członka wspierającego 2500,00 zw
19. Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla członka wspierającego 400,00 zw
20. Trening strzelecki całoroczny – Srebrna Karta /dla strzelań z karabinu i pistoletu/ – zwolnienie z opłat treningowych na rok dla osób spoza klubu 1000,00 zw
21. Nocleg   8%
22. Wynajem pomieszczeń   23%