KURSY i SZKOLENIA

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI w terminie 30.XI.2018

Egzamin odbywa się na terenie strzelnicy WKS przy ul. Świątnickiej 36. (Podczas egzaminu nie będzie lekarza medycyny sportowej i nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich).

KURS NA PATENT STRZELECKI w terminie 16-17.XI.2018

Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO w terminie 27.X-03.II.2019

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktora strzelectwa sportowego.
Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji.