KURSY i SZKOLENIA

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO w terminie 06.X-09.XII.2018

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktora strzelectwa sportowego.
Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji.

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE w terminie 22-23.IX.2018

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs prowadzącego strzelanie.
Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji.

KURS NA PATENT STRZELECKI w terminie 07-08.IX.2018

Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI w terminie 19.IX.2018

Egzamin odbywa się na terenie strzelnicy WKS przy ul. Świątnickiej 36. (Podczas egzaminu nie będzie lekarza medycyny sportowej i nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich).