KURSY i SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą sekcję.


KURS INSTRUKTORÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO w terminie 07.X-10.XII.2017

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs instruktorów strzelectwa sportowego 2017

Kurs instruktorów PROGRAM

Kurs instruktorów plan zajęć 2017

Instruktor kwestionariusz osobowy

Zgłoszenia do 01.10.2017 r. na adres e-mail: joanna@wks.wroclaw.pl poprzez przesłanie skanów wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia przelewu na konto Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, Bank Millennium  83 1160 2202 0000 0002 2852 5005


!NOWE KURS NA PATENT STRZELECKI w terminie 02-03.II.2018

Osoby zainteresowane kursem i spełniające wymogi formalne prosimy o kontakt z sekretariatem WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.


 !NOWE EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI w terminie 07.II.2018

Osoby chcące przystąpić do egzaminu prosimy o kontakt z sekretariatem WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.


!NOWE EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI w terminie 07.III.2018

Osoby chcące przystąpić do egzaminu prosimy o kontakt z sekretariatem WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.