KURSY i SZKOLENIA

KURS NA PATENT STRZELECKI w terminie 22-24.02.2019

Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE w terminie 23-24.III.2019

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO w terminie 27.X-03.II.2019

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktora strzelectwa sportowego.
Osoby chcące przystąpić do kursu prosimy o kontakt z sekretariatem sekcji.