KURSY i SZKOLENIA

EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI w terminie 07.III.2018

Osoby chcące przystąpić do egzaminu prosimy o kontakt z sekretariatem WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.

KURS NA PATENT STRZELECKI w terminie 09-10.III.2018

Osoby zainteresowane kursem i spełniające wymogi formalne prosimy o kontakt z sekretariatem WKS „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.

KURS INSTRUKTORÓW STRZELECTWA SPORTOWEGO w terminie 07.X-10.XII.2017

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.